I edycja / 2015

Uroczysta Gala  I edycji odbyła się 27  marca 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Pierwszą nagrodę przyznano panu Marcinowi Sanakiewiczowi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) za pracę: „Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jana P. Hudzika. Drugie miejsce zajał pan Jakub Ochnio (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) za pracę: „Język komunikowania wizualnego – semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii”napisaną pod kierunkiem dra Macieja Ulity. Trzecie miejsce zajęła pani Aleksandra Rabowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę: „Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w polskiej blogosferze kulinarnej” napisaną pod kierunkiem dra Adama Szymaniaka.

« z 4 »

rozmowa red. Macieja Goniszewskiego z laureatami I i II miejsca w Radio MORS

rozmowa  red. Macieja Goniszewskiego z organizatorami dr Małgorzatą Łosiewicz oraz dr Anną Ryłko-Kurpiewską w Radio MORS

informacja o I edycji konkursu autorstwa mgr Magdaleny Iwanowskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, tom 59, numer 3 (227)