V edycja / 2019

Uroczysta Gala V edycji odbyła się 27 marca 2019 r. w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pierwszą nagrodę przyznano panu Norbertowi Rędzi (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) za pracę: „Kreowanie marki na YouTube na przykładzie działalności Grupy Filmowej Darwin” napisaną pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Moniki Przybysz. Drugie miejsce zajęła pani Karolina Kawka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) za pracę: „Prawa zwierząt na portalu kampaniespoleczne.pl” napisaną pod kierunkiem dr hab. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, prof. nadzw. Trzecie miejsce zajęła pani Katarzyna Maria Piórecka (Uniwersytet Warszawski) za pracę: „Fandom marki medialnej. Studium przypadku środowiska miłośników serialu „Gra o tron”” napisaną pod kierunkiem prof. Roberta Cieślaka.

Dźwięk fanfar powitał laureatów V edycji Medi@sterów, organizowanego przez Uniwersytet Gdański ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. – Bycie tutaj to ogromny zaszczyt – mówiła zdobywczyni drugiego miejsca, Karolina Kawka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wraz ze zwycięzcą, Norbertem Rędzią z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, i laureatką trzeciej nagrody, Katarzyną Marią Piórecką z Uniwersytetu Warszawskiego, zjawiła się na gali w Sali Teatralnej Wydziału Neofilologicznego. Troje laureatów odebrało upominki z rąk przewodniczącego kapituły prof. Wiktora Peplińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, dra Sławomira Lucewicza z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz inicjatorek Konkursu, dr hab. Małgorzaty Łosiewicz i prof. UG, dr hab. Anny Ryłko-Kurpiewskiej.

Podczas uroczystości prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, przekonywała, że „na współczesne media trzeba spojrzeć młodym, świeżym okiem”. Norbert Rędzia poświęcił temu spojrzeniu 154 strony. Taką objętość osiągnęła jego praca magisterska, podejmująca zagadnienie kreowania marki na YouTube na przykładzie działalności Grupy Filmowej Darwin. Zajęła pierwsze miejsce. Jej stworzeniu poświęcono dużo czasu i jeszcze więcej pracy, ale – jak twierdziła promotor, prof. Monika Przybysz – „tylko dlatego, że zabraliśmy bardzo dużo danych”, które trzeba było przeanalizować. – [Norbert – dop. red.] to jeden z moich najzdolniejszych studentów – dodała.

Karolina Kawka na media spojrzała przez pryzmat zaangażowania społecznego. Pracy zatytułowanej „Prawa zwierząt na portalu kampaniespołeczne.pl” przyznano drugą nagrodę. Zdaniem autorki dotarcie do jak największej liczby osób za pomocą portalu internetowego może unaocznić skalę każdego zjawiska – w tym „wciąż aktualny” problem łamania praw zwierząt. „Internet daje duże pole społecznej reakcji” – podkreśliła prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, pod kierunkiem której napisano pracę.

Katarzyna Maria Piórecka, zdobywczyni trzeciej nagrody, zauważyła, że Internet potrafi też łączyć ludzi. – To medium, które spaja i pozwala na bardzo dużą międzynarodowość – mówiła, odnosząc się do środowiska fanowskiego, któremu poświęciła swoją pracę magisterską. W Fandomie marki medialnej. Studium przypadku środowiska miłośników Gry o Tron zbadała, czy twórcy serialu reagują na aktywność fanów w procesie powstawania kolejnych sezonów.

Na media od innej strony spojrzały też zwyciężczynie dwóch poprzednich edycji Medi@sterów – Anna Gronau z Uniwersytetu Gdańskiego i Joanna Grzechnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas tegorocznej gali otrzymały swoje prace magisterskie wydane w formie – Nie ma nic piękniejszego, niż moment, w którym bierze się książkę do ręki – chyba że moment, w którym bierze się do ręki książkę napisaną przez siebie – mówiła Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prezydenta Pawła Adamowicza, którego patronatem honorowym objęto wydane drukiem publikacje.

Wręczenie nagród poprzedził występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Goście mogli wysłuchać interpretacji utworu „Herbatka” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, która przez kilka minut wybrzmiewała w Sali Teatralnej. – Mamy przed sobą […] bardzo ważne zadanie – podsumowywała prof. Alicja Jaskiernia, kierująca obradami tegorocznej Kapituły. – Bez poważnego dziennikarstwa nie ma odkrywania prawdy, a to podstawowe zadanie mediów.

Maciej Żulpo, Uniwersytet Gdański

« z 3 »

sprawozdanie z Gali Konkursu, autor: Maciej Żulpo w czasopismie „Media Biznes Kultura”