Laureaci X edycji

Agnieszka Kurpias

I miejsce

Krytyka literacka w mediach społecznościowych

promotor: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Urszula Bienia

II miejsce

W kręgu współczesnych traum. Medialne przedstawienie muzyki klasycznej w czasach pandemii i wojny w Ukrainie

promotor: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Patryk Tabak

III miejsce

Warfluencer jako element wojny hybrydowej – analiza komunikacji soldierukrainewin

promotor: dr hab. Agnieszka Szymańska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)