Nagrody

Nagrody w konkursie odbierały laureaci i laureatki, których rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, oryginalnością tez oraz odkrywczym charakterem. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura” (zaprezentowane w zakładce „Publikacje”), wnosząc istotny wkład w rozwój medioznawstwa i przyczyniając się  do torowania drogi indywidualnym, twórczym  i wartościowym dokonaniom.