IV edycja / 2018

Uroczysta Gala IV edycji odbyła się 13 kwietnia 2018 r. w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszą nagrodę przyznano pani Joannie Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) za pracę: „Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej. Drugie miejsce zajął pan Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę: „Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym” napisaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka. Trzecie miejsce zajęła pani Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) za pracę: „Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

W uroczystej atmosferze 13 kwietnia 2018 roku w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego UG odbyła się gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery 2018. To znany w całej Polsce konkurs dla studentów dziennikarstwa, organizowany przez kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego.

W czwartej edycji Konkursu Medi@stery na podium stanęli studenci: Joanna Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) – pierwsza nagroda za pracę: „Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy”; praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej; Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – drugie miejsce za pracę: „Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym”; praca napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka oraz Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) – trzecie miejsce za pracę: „Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.”; praca napisana pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Prace oceniła Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Kapituły weszli wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski. Praca laureatki pierwszej nagrody zostanie wydana w całości nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast prace laureatów drugiego i trzeciego miejsca ukażą się w obszernych fragmentach w naukowym czasopiśmie UG „Media-Biznes-Kultura”.

W uroczystostej Gali udział wzięli zaproszeni goście, władze Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Nauk Społecznych UG, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, patrona konkursu, przedstawiciele Kapituły Konkursu, wykładowcy i studenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UG. Gośćmi honorowymi byli laureaci tegorocznej edycji konkursu, którzy przyjechali wraz z opiekunami swoich prac magisterskich.

Zarówno prof. Arnold Kłonczyński, Prorektor ds. studenckich UG, jak i prof. Tadeusz Dmochowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG, zgodnie podkreślali ogromne znaczenie mediów we współczesnej komunikacji oraz dynamiczne zmiany, jakim podlegają. W tym kontekście zaznaczyli, jak niezwykle istotne jest kształcenie nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale także młodych badaczy, którzy media analizują, stawiają odważne tezy, pokazują kierunki zmian.

Ksiądz profesor Michał Drożdż z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podkreślił wysoki poziom zwycięskich prac magisterskich, zaznaczając przy tym, że Kapituła Konkursowa miała w tym roku bardzo trudne zadanie. Ksiądz prof. Drożdż, członek Kapituły, który reprezentował jednocześnie w czasie uroczystości Polskie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej, patrona konkursu,  pogratulował organizatorom znakomitego pomysłu i wyraził słowa uznania dla wielkiego organizacyjnego wysiłku.

Nagrody laureatom wręczył przewodniczący Kapituły Konkursowej prof. Wiktor Pepliński, a uroczystość poprowadził Redaktor Piotr Świąc z Telewizji Gdańskiej. Nie zabrakło miejsca na krótkie prezentacje laureatów, którzy wraz z opiekunami prac magisterskich opowiadali o swoich badawczych pasjach i drodze dochodzenia do wyników badań.

Konkurs uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Malwiny Pakuły i Michała Szewczyka, młodych artystów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery to pierwszy w Polsce konkurs skierowany do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą. Organizatorem i inicjatorem Konkursu jest kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatorki Konkursu – dr Małgorzata Łosiewicz oraz prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska z Uniwersytetu Gdańskiego, zaznaczają, że Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju: Naszym pragnieniem jest, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców.

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

« z 3 »