Laureaci IV edycji

Joanna Grzechnik

I miejsce

Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy

promotor: prof. Maria Magowska, Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Grządzielski

II miejsce

Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym

promotor: prof. Ryszard Kowalczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Klaudia Kamieniarz

III miejsce

Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.

promotor: prof. Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski