O Konkursie

Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Komunikacji Społecznej i Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania prac absolwentów studiów magisterskich przypisanych do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone teorii i praktyce komunikowania oraz problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów i komunikacji społecznej, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do komunikacji społecznej i mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych komunikologów i medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do komunikacyjno-medialnego świata.

Publikacje

Kontakt

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
e-mail: ms.sekretariat@ug.edu.pl
tel. (+48-58) 523-44-44

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG malgorzata.losiewicz@ug.edu.pl
dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG
m.rylko-kurpiewska@ug.edu.pl

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny