O konkursie

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu wyłoniła grono Laureatów VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery.

Miejsce I

Kateryna Savranska, Uniwersytet Jagielloński

„Problematyka  walki informacyjnej w relacjach Rosji z wybranymi państwami europejskimi. Perspektywa medioznawcza”

Promotor: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ

Miejsce II

Patryk Zbigniew Kukliński, Uniwersytet Warszawski

„Analiza mechanizmów promocji serialu telewizyjnego. Na przykładzie polskiego serialu „Belfer” emitowanego przez stację Canal+ Polska”

Promotor: dr Łukasz Przybysz

Miejsce III

Karina Veltzé,  Uniwersytet Jagielloński

„Forum obrazkowe jako przestrzeń komunikacji politycznej w Polsce”

Promotor: dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ

Finalistom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przesłane prace i życzymy wielu sukcesów w dziedzinie medioznawstwa.

Uroczysta Gala- odwołana!


Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców. Taki status przyznaje Medi@sterom Gdańsk – Miasto Przyszłości, kolebka konkursu i port, z którego laureaci mają wyruszyć w podróż do medialno-naukowego świata.

 


Komitet Naukowy pod przewodnictwem
prof. dr hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Janusz Adamowski

prof. dr hab. Marek Jabłonowski

prof. dr hab. Jacek Sobczak

prof. dr hab. Iwona Hofman

prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

prof. dr hab. Wiesław Władyka

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr. hab. Aleksandr Woźny

prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek

prof. dr hab. Grażyna Sawicka

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia

dr hab. Anna Maria Ryłko-Kurpiewska, prof. UG

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG


Konkurs został objęty Patronatami Honorowymi:

JM Rektora prof. dr. hab. Jerzego Gwizdały

Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Prezydenta Miasta Gdańska

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej