Dla uczestników

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy wysyłany tradycyjnie

Formularz zgłoszeniowy wysyłany online

Wytyczne dla autorów zwycięskich prac

W związku z pandemią wprowadzamy możliwość przekazania zgłoszenia online.

Załącz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Pobierz go tutaj.

Załącz streszczenie pracy (1500 znaków – edytor tekstu Word format doc. lub docx.).

Załącz pismo przewodnie podpisane przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu.

Załącz pracę magisterską w wersji elektronicznej (edytor tekstu Word format doc. lub docx.).

Załącz recenzję promotora.

Załącz recenzję recenzenta.