Dla uczestników

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy wysyłany tradycyjnie

Formularz zgłoszeniowy wysyłany online

Wytyczne dla autorów zwycięskich prac

W związku z pandemią w 2020 r. wprowadziliśmy możliwość przekazania zgłoszenia online.