Dla uczestników

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy wysyłany tradycyjnie

Formularz zgłoszeniowy wysyłany online

Wytyczne dla autorów zwycięskich prac

  Załącz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Pobierz go tutaj.

  Załącz streszczenie pracy (1500 znaków – edytor tekstu Word format doc. lub docx.).

  Załącz pismo przewodnie podpisane przez promotora lub recenzenta rekomendujących pracę do Konkursu.

  Załącz pracę magisterską w wersji elektronicznej (edytor tekstu Word format doc. lub docx.).

  Załącz recenzję promotora.

  Załącz recenzję recenzenta.