Dla uczestników

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy wysyłany online

Wytyczne dla autorów zwycięskich prac

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do 04.12.2023 (nowa data!) na adres e-mail: ms.sekretariat@ug.edu.pl