Dziękujemy za zgłoszenia

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, którzy przysłali do nas prace konkursowe. Komitet Naukowy rozpoczyna prace nad wyłonieniem zwycięzców.