Laureaci IV edycji

Laureaci IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską
z Wiedzy o Mediach

Pierwszą nagrodę przyznano pani Joannie Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) za pracę:

„Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy” napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej.

Drugie miejsce zajął pan Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę:

„Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym” napisaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka.

Trzecie miejsce zajęła pani Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) za pracę:

„Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.