II edycja / 2016

Minęło dziesięć lat, odkąd na Uniwersytecie Gdańskim z inicjatywy prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego uruchomiono kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Z tej okazji 30 marca 2016 r. pracownicy, studenci, absolwenci i przyjaciele kierunku spotkali się na Wydziale Nauk Społecznych UG, by świętować dotychczasowy dorobek, podzielić się wspomnieniami i wyznaczyć cele na kolejne lata działalności.

W tym ważnym dniu nastąpiło także uhonorowanie laureatów II edycji Ogólnopolskiego Konkursu  na Najlepszą Pracą Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery – pierwszego w Polsce konkursu skierowanego do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą.

 

Fotorelacja: